Eight Limbs Of Yoga
Good Health

ฝึกจิตและกายด้วย โยคะ ศาสตร์แห่งชีวิต

รู้หรือไม่ โยคะ คือ การรวมกาย จิต และก็วิญญาณให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การฝึกฝนโยคะเป็นขั้นตอนสำหรับฝึกฝนกายฝึกฝนการหายใจรวมทั้งฝึกฝนจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะก่อให้เกิดการมีสมาธิที่ดียิ่งขึ้นในด้านปฏิบัติจำเป็นต้องรวมสามอย่างเข้าด้วยกันนั่นก็คือการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆการผสานลมหายใจเข้าออกกับการเคลื่อนไหวและก็มีจิตสงบนิ่งเวลาที่เคลื่อนไหว

การฝึกฝนโยคะมี 4 ประเภทได้แก่ กรรมโยคะ ภักติโยคะ ญาณโยคะ ราชโยคะ โดยประเภทหลังเบสิคพื้นฐานของโยคะแบบอื่นๆและก็เหมาะสมกับคนทุกจริตนิสัย โยคะแบบดั้งเดิมมีสูตรของการฝึกฝนโยคะ 8 ประการ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ วิธีแห่งโยคะ หรือ มรรค 8 แห่งโยคะนั่นเอง

Yoga

วิถีแห่ง โยคะ 8 ประการมีอะไรบ้าง

1.ยามะ หรือ ศีล 5 (มาตรฐานด้านศีลธรรมในธรรมชาติของสากลจักรวาล)

2.นิยามะ หรือ ระเบียบ 5 (ความทรหดอดทน สันโดษ ชะล้างกายใจให้บริสุทธิ์ หมั่นเรียนรู้ตัวเอง และก็มีความศรัทธา) ความประพฤติปฏิบัติของเฉพาะบุคคล

3.อาสนะ หรือ การดูแลร่างกาย จัดรวมทั้งปรับสมดุลให้ระบบต่างๆซึ่งมีกระบวนการเตรียมความพร้อม ฝึกฝนท่าอาสนะ จบท้ายด้วยการคลายอารมณ์ (การฝึกฝนโยคะในท่าต่างๆ)

4.ปราณยามะ หรือ การฝึกฝนลมหายใจ เริ่มด้วยรู้ถึงระบบหายใจของตัวเอง มีสติสัมปชัญญะรับรู้ลมหายใจของตัวเองอยู่ตลอด ควบคุมลมหายใจ หายใจช้าลงรวมทั้งลมหายใจสงบ (การควบคุมการหายใจ การบังคับลมปราณหรือการฝึกฝนลมหายใจหรือปราณนั่นเอง)

สุขภาพดี อาหารคลีน กินง่ายรถชาติอร่อย

5.ปรัทยาหาระ หรือ สำรวมอินทรีย์ เป็นการควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การควบคุมความรู้สึก)

6.ธารณะ หรือ การจับจ้องการเพ่ง เป็นการฝึกหัดจิตให้นิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีคุณภาพ เป็นจิตซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง (พลังแห่งความสนใจ)

7.ฌาน การฝึกอบรมจิตเป็นประจำทำให้จิตมีคุณภาพสูงมากขึ้นๆจนกระทั่งขั้นฌาน หมายถึงสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเพียงแค่เรื่องเดียว เป็นจิตที่ดื่มด่ำอยู่ในสิ่งทีกำลังปฎิบัติอยู่ เป็นจิตที่ทราบเหตุการณ์ในความเป็นจริง (ความเงียบสงบแห่งสมาธิ)

8.สมาธิ เป็นผลสูงสุดที่ได้จากการฝึกฝนโยคะ จิตสมาธิในด้านโยคะเป็น จิตที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (การอธิษฐานและก็การไตร่ตรองครุ่นคิด)

Comments Off on ฝึกจิตและกายด้วย โยคะ ศาสตร์แห่งชีวิต