About

เว็บนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้มีสุขพลานามัยที่ดี

โดยจำแนกข้อมูลเกร็ดความรู้เป็นหมวดหมู่ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และมีรูปร่างที่ดี รวมไปถึงการลดน้ำหนักสำหรับคนอ้วน